O NAS
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Beethovena jest organizowany wspólnie przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Internationale Beethoven-Gesellschaft e.V. (Miedzynarodowe Towarzystwo Beethovenowskie), Europejskie Forum Muzyki Polskiej i Stowarzyszenie Ludwiga im. Beethovena Europejskie Cenrtum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Ideą Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest inspirowanie najzdolniejszych młodych muzyków z całego świata do doskonalenia umiejętności i osiągnięcia pełnej dojrzałości artystycznej. CENTRUM jest miejscem spotkań utalentowanych, młodych muzyków i profesorów – wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. W relacjach typu „mistrz – uczeń” kultywowane będą wartości duchowe tradycji środkowo-europejskiej. Dzięki cennym kontaktom i wymianie doświadczeń młodzi artyści otrzymają pogłębioną wiedzę o stylach muzycznych, jak również o strukturze i znaczeniu dzieła muzycznego. Poznanie podstaw filozoficznych, religijnych i społecznych muzyki zachęci ich do uprawiania sztuki wykonawczej, w której technika zostanie podporządkowana wyobraźni. Celem nadrzędnym Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest rozwijanie u młodych wykonawców umiejętności interpretowania muzyki (solowej, kameralnej i orkiestrowej). CENTRUM jest pierwszym tak ukształtowanym ośrodkiem rozwijania młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie. Internationale Beethoven Gesellschaft e.V.  Internationale Beethoven Gesellschaft (Międzynarodowe Towarzystwo Beethovenowskie) zostało założone w lipcu 2005 roku. Towarzystwo ma na celu promocje dzieła wielkiego Niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena na całym świecie poprzez podążanie jego biograficznym i muzycznym tropem. Beethoven Gesellschaft wspiera artystyczne muzykologiczne prace na temat kompozytora, poprzez prowadzenie akademii Beethovenowskiej, sympozjów, oraz organizacji koncertów. Projekty Towarzystwa odbywają się nie tylko w Berlinie, gdzie się mieści jego siedziba, ale także w Czeskim Hradcu nad Moravici, czy w Głogówku, przypominając pobyt Beethovena w tych miejscach, tym samym pogłębiając integracje Europejską. Od 2008 roku w partnerstwie z Uniwersytetem Sztuki w Berlinie Beethoven Gesellschaft przeprowadza Akademie Beethovenowską, podczas której profesorowie i studenci przez tydzień wspólnie doskonalą znajomość pracy mistrza poprzez udział w kursach mistrzowskich, koncertach kameralnych i koncercie orkiestrowym zamykającym imprezę. Akademia Beethovenowska początkowo była kierowana do młodych muzyków z Niemiec, Polski i Czech, ale została rozszerzona aby dać muzycznej młodzieży z całego świata możliwość rozwoju artystycznego. Poza tym Towarzystwo Beethovenowskie wspiera młodych artystów poprzez fundowanie nagród na konkursach. Na przykład Nagrodę im. Prof. Cadenbacha na Konkursie muzycznym w Oldenburgu, czy Nagrodę Beethovenowską na konkursie „Jugend Musiziert”. Europäisches Forum Polnische Musik e.V. EUROPEJSKIE FORUM MUZYKI POLSKIEJ jest Stowarzyszeniem Użyteczności Publicznej. Ukonstytuowało się w lipcu 2013 w Berlinie. Wśrd członkw -założycieli EFPM znajdują się znane osobistości ze świata kultury i nauki  z Berlina, Paryża, Londynu, Zurichu, Krakowa i Warszawy. Honorowym Prezydentem EFMP jest wielki polski kompozytor Krzysztof Penderecki. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowisk muzycznych oraz publiczności w nowej europie - EFPM zamierza promować MUZYKĘ POLSKĄ zwłaszcza POLSKĄ MUZYKĘ WSPÓŁCZESNĄ i dążąc do jej permanentnej obecności w życiu muzycznym ukazać jej wielkość i bogactwo a przez to zapewnić należne jej miejsce w europejskiej kulturze. EFPM będzie promować także Polskich muzyków. Projekty EFMP koncentrują się wokł dwuch spraw, po pierwsze: chcemy doprowadzić do powstania Centrum Informacji o Muzyce Polskiej w Berlinie które ułatwiałoby dostęp do polskich materiałów muzycznych i muzykologicznych, do partytur, opracowań, nagrań,do kontaktw z wydawnictwami i placówkami badawczymi,do wszelkich związanych z MUZYKĄ POLSKĄ informacji. centrum miałoby pośredniczyć w nawiązywania kontaktw z Polskimi kompozytorami i wykonawcami, oraz z instytucjami zajmującymi się MUZYKĄ w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Stowarzyszenie powołane zostało 24 września 2003 roku w Krakowie. Podstawowa działalność Stowarzyszenia dotyczy organizacji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena i promocji muzyki klasycznej. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
O JURY